Europese standaardprocedures

Posted Leave a commentPosted in Bouwproject, Featured, Geen categorie, Home, Overheid

Europese standaardprocedures

Indien u opdrachten met een inschrijvingswaarde boven de Europese drempelwaarde wilt aanbesteden, zijn er meerdere procedures die u kunt gebruiken. We behandelen hier de twee procedures die u bij elke opdracht kunt gebruiken: de openbare procedure en de niet-openbare procedure. Naast deze twee zijn er ook nog de prijsvraag, de onderhandelingsprocedure met of zonder voorafgaande bekendmaking en concurrentiegerichte dialoog. Deze procedures kunt u echter alleen in uitzonderingsgevallen gebruiken. Volgens de Aanbestedingswet 2012 dient u altijd op objectieve gronden te kiezen welke procedure u kiest en dient u dit altijd op verzoek schriftelijk te kunnen motiveren.

 

Overeenkomsten openbare procedure en niet-openbare procedure

Zowel de openbare procedure als de niet-openbare procedure mag u altijd toepassen. Beide procedures starten met een aankondiging op Tenderned, de website van het ministerie van Economische Zaken waarop alle aanbestedingen van de Nederlandse overheid worden gepubliceerd. Bij beide procedures moeten de inschrijvers voldoen aan de minimumeisen zoals gesteld in het aanbestedingsdocument. In beide procedures mag u geen uitsluitingsgrond toepassen en gunt u de opdracht op basis van EMVI of de laagste prijs. Onderhandelen is bij geen van beide procedures toegestaan. Doordat bij beide procedures elke aanbieder een kans heeft, is de procedure objectief, transparant en niet discriminerend.

Een nadeel van beide procedures kan zijn dat beide procedures strak beschreven zijn waardoor u weinig vrijheid heeft. Doordat er voorgeschreven minimumtermijnen zijn duren beide procedures veelal langer dan gebruikelijke nationale procedures. Een ander nadeel kan zijn dat u eventuele ervaringen met uw vaste leverancier niet mag laten meewegen, omdat u elke inschrijving objectief moet beoordelen.

 

Verschil openbare procedure en niet-openbare procedure

Het verschil tussen de openbare en de niet-openbare procedure zit hem in het proces van inschrijven en beoordelen. Bij de openbare procedure is er sprake van één ronde, waarin alle inschrijvers gelijk een offerte kunnen indienen, die u allemaal tegelijk beoordeelt. Bij de niet-openbare procedure zijn er twee ronden. In de selectiefase kiest u uit alle aanmeldingen de meest geschikte. Hierbij kiest u minimaal vijf gegadigden. Deze vijf gegadigden nodigt u uit om een inschrijving te doen en in de tweede ronde beoordeelt u hun inschrijvingen. In de praktijk betekent dat dat u twee keer documenten moet opstellen en twee beoordelingsrondes moet houden.

 

Aanbestedingsprocedures

 

 

Voordelen niet-openbare procedure boven openbare procedure

Omdat u bij de niet-openbare procedure minder inschrijvingen hoeft te beoordelen, is de administratieve lastendruk voor uzelf lager. De kosten voor de procedure, voor uzelf en ook voor de inschrijvers, zijn mede daardoor een stuk lager dan bij de openbare procedure.

 

Nadelen niet-openbare procedure ten opzichte van openbare procedure

Omdat de niet-openbare procedure uit twee ronden bestaat, is de totale procesduur langer dan die van een openbare procedure. Voor de eerste ronde is de voorgeschreven procesduur 37 dagen, voor de tweede ronde is dit 40 dagen. Inclusief tijd tussendoor is de totale duur dan zo’n zestien weken. Bij de openbare procedure is de totale duur zo’n acht weken. Bovendien is de concurrentiedruk lager dan bij een openbare procedure, doordat er minder inschrijvers zijn bij de niet-openbare procedure.