Gezond debiteurenbeheer levert je een gezonde cashflow op

Posted Leave a commentPosted in Debiteurenbeheer, Featured, Geen categorie, Home

Gezond debiteurenbeheer levert je een gezonde cashflow op

Zorgen dat de facturen op tijd betaald worden is misschien wel de grootste uitdaging voor elke onderneming. Klanten vinden en behouden is belangrijk, maar voor een goede cashflow zijn regelmatige inkomsten nog belangrijker. Een cashflowprognose is een belangrijk instrument om voorspellingen te doen over de toekomst van je bedrijf, maar zo’n prognose kan alleen correcte voorspellingen doen als debiteuren binnen een redelijke termijn betalen.

 

Slecht debiteurenbeheer kost je klanten

Je wilt je het liefste bezig houden met je core business en niet met het nabellen van debiteuren. En ook voor je medewerkers zijn dat misschien wel de lastigste en vervelendste gesprekken die er zijn. De meeste bedrijven besteden veel tijd en geld aan het debiteurenbeheer en zijn na verloop van tijd vaak gedwongen een incassobureau in te schakelen. Dit bureau zorgt er vervolgens voor dat de incasso goed verloopt, maar rekent daarvoor wel incassokosten door aan de debiteur. Deze zijn weliswaar wettelijk gemaximeerd, maar kunnen toch behoorlijk oplopen: tot zo’n 15% van het oorspronkelijke factuurbedrag. In de praktijk kan dit betekenen dat debiteuren na het inschakelen van een incassobureau hun facturen dan wel betalen, maar dat de relatie dan zo verzuurd is, dat je bedrijf een klant kwijt is. Bovendien geeft zo’n klant soms ook slechte referenties over je bedrijf af, waardoor je ook nog potentiële klanten misloopt.

 

Je facturen sneller betaald met Debiteurnet

Wil je je facturen op tijd betaald krijgen en een gezondere cashflow voor je bedrijf? Stap dan over op Debiteurnet. Met deze software verstuur je aanmaningen wanneer en hoe vaak je dat wilt, waardoor je facturen sneller betaald worden. Alle brieven zijn voorzien van naam en logo van je bedrijf en je kunt ook de toon van de brief aanpassen. Mocht de klant desondanks nog niet betalen, dan start je met het systeem het incassotraject door het sturen van een profitletter. Hierbij stuurt Debiteurnet een brief namens een officieel incassobureau met een laatste oproep tot betalen, voordat het echte incassotraject wordt gestart. In deze profitletter wordt reeds aangegeven dat er incassokosten gerekend zijn. Ook eventuele vervolgbrieven worden automatisch door Debiteurnet gegenereerd, waarbij je zelf de regie in handen houdt. Als de facturen dan nog niet worden betaald, dan stuur je met één muisklik het volledige incassodossier door naar een advocaat, die vervolgens voor een vaste prijs voor je gaat werken. Zo heb je altijd overzichtelijke kosten bij je incasso. Je ontvangt de openstaande bedragen ook direct op je eigen rekening, zodat je altijd het overzicht houdt.

BTW voor ondernemers: hoe werkt het?

Posted Leave a commentPosted in BTW, Featured, Geen categorie, Home, Ondernemers

BTW voor ondernemers: hoe werkt het?

Elke ondernemer kent het wel: de BTW-aangifte. Maar wat is BTW en hoe werkt het precies? En moet je BTW betalen over alles dat je koopt? We geven je hierbij wat algemene informatie en voor meer informatie kan het administratiekantoor Brockbernd je altijd helpen.

 

Wat is BTW?

BTW staat voor Belasting over de Toegevoegde Waarde. Dat betekent eigenlijk dat een ondernemer alleen BTW betaalt over de waarde die hij toevoegt aan een product of dienst. Alle ondernemers, producenten, groothandels en winkels rekenen BTW over hun verkopen en krijgen de BTW die ze betaald hebben over hun inkopen terug. Uiteindelijk betaalt dus de consument het BTW-percentage over het gehele product, want die is de enige die geen BTW terugkrijgt.

 

De BTW-aangifte

Als je ondernemer bent en omzetbelastingsplichting bent, ben je ook BTW-aangifteplichtig. Nadat je je als ondernemer bij de belastingdienst hebt aangemeld, krijg je een BTW-nummer. De belastingdienst stelt voor elke ondernemer vast over welke termijn je aangifte moet doen. Dit kan per maand, per kwartaal of per jaar zijn. Op je aangifte geef je aan hoeveel BTW je hebt betaald en hoeveel je hebt berekend aan klanten in Nederland.

Bij kwartaal- en maandaangifte, moeten je aangifte en je betaling gedaan zijn op de laatste dag van de maand na het tijdvak waarop je aangifte en betaling van toepassing is. Doe je BTW-aangifte per jaar, dan moet je aangifte en betaling binnen zijn voor 1 april van het volgende jaar. Houd er rekening mee dat ook als je geen BTW hebt betaald of in rekening gebracht, je aangifte moet doen.

 

 

BTW-tarieven

Het standaard BTW-tarief voor goederen is 21% en voor diensten is dat 6%. Voor bepaalde goederen mag je het BTW-tarief van 6% berekenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voedsel, water, boeken, agrarische goederen en gas en olie voor de tuinbouw, kunst en geneesmiddelen. Kijk voor een uitgebreider overzicht op de website van de belastingdienst. In geval van grensoverschrijdende diensten of goederen, zoals internationaal personenvervoer of het exporteren van goederen, hoef je geen BTW in rekening te brengen.

Daarnaast zijn er een aantal branches vrijgesteld van BTW. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk, sociaal-culturele instellingen en financiële diensten en verzekeringen. Kijk op de website van de belastingdienst of jouw sector wellicht ook onder de vrijstellingsregeling valt.

 

Kleine-ondernemersregeling

Voor kleine ondernemers is er een speciale regeling. Ondernemers die minder dan € 1.345 (bedragen 2016) per jaar aan BTW moeten betalen (na aftrek van de BTW die zij zelf hebben betaald bij hun inkoop) zijn vrijgesteld van BTW-betaling (kleineondernemersregeling). Moet je meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.883 betalen, dan heb je recht op vermindering van je betaling. Kijk voor de exacte gegevens op de website van de belastingdienst. Houd er rekening mee, dat ook kleine ondernemers nog steeds BTW-aangifte moeten doen.

Europese standaardprocedures

Posted Leave a commentPosted in Bouwproject, Featured, Geen categorie, Home, Overheid

Europese standaardprocedures

Indien u opdrachten met een inschrijvingswaarde boven de Europese drempelwaarde wilt aanbesteden, zijn er meerdere procedures die u kunt gebruiken. We behandelen hier de twee procedures die u bij elke opdracht kunt gebruiken: de openbare procedure en de niet-openbare procedure. Naast deze twee zijn er ook nog de prijsvraag, de onderhandelingsprocedure met of zonder voorafgaande bekendmaking en concurrentiegerichte dialoog. Deze procedures kunt u echter alleen in uitzonderingsgevallen gebruiken. Volgens de Aanbestedingswet 2012 dient u altijd op objectieve gronden te kiezen welke procedure u kiest en dient u dit altijd op verzoek schriftelijk te kunnen motiveren.

 

Overeenkomsten openbare procedure en niet-openbare procedure

Zowel de openbare procedure als de niet-openbare procedure mag u altijd toepassen. Beide procedures starten met een aankondiging op Tenderned, de website van het ministerie van Economische Zaken waarop alle aanbestedingen van de Nederlandse overheid worden gepubliceerd. Bij beide procedures moeten de inschrijvers voldoen aan de minimumeisen zoals gesteld in het aanbestedingsdocument. In beide procedures mag u geen uitsluitingsgrond toepassen en gunt u de opdracht op basis van EMVI of de laagste prijs. Onderhandelen is bij geen van beide procedures toegestaan. Doordat bij beide procedures elke aanbieder een kans heeft, is de procedure objectief, transparant en niet discriminerend.

Een nadeel van beide procedures kan zijn dat beide procedures strak beschreven zijn waardoor u weinig vrijheid heeft. Doordat er voorgeschreven minimumtermijnen zijn duren beide procedures veelal langer dan gebruikelijke nationale procedures. Een ander nadeel kan zijn dat u eventuele ervaringen met uw vaste leverancier niet mag laten meewegen, omdat u elke inschrijving objectief moet beoordelen.

 

Verschil openbare procedure en niet-openbare procedure

Het verschil tussen de openbare en de niet-openbare procedure zit hem in het proces van inschrijven en beoordelen. Bij de openbare procedure is er sprake van één ronde, waarin alle inschrijvers gelijk een offerte kunnen indienen, die u allemaal tegelijk beoordeelt. Bij de niet-openbare procedure zijn er twee ronden. In de selectiefase kiest u uit alle aanmeldingen de meest geschikte. Hierbij kiest u minimaal vijf gegadigden. Deze vijf gegadigden nodigt u uit om een inschrijving te doen en in de tweede ronde beoordeelt u hun inschrijvingen. In de praktijk betekent dat dat u twee keer documenten moet opstellen en twee beoordelingsrondes moet houden.

 

Aanbestedingsprocedures

 

 

Voordelen niet-openbare procedure boven openbare procedure

Omdat u bij de niet-openbare procedure minder inschrijvingen hoeft te beoordelen, is de administratieve lastendruk voor uzelf lager. De kosten voor de procedure, voor uzelf en ook voor de inschrijvers, zijn mede daardoor een stuk lager dan bij de openbare procedure.

 

Nadelen niet-openbare procedure ten opzichte van openbare procedure

Omdat de niet-openbare procedure uit twee ronden bestaat, is de totale procesduur langer dan die van een openbare procedure. Voor de eerste ronde is de voorgeschreven procesduur 37 dagen, voor de tweede ronde is dit 40 dagen. Inclusief tijd tussendoor is de totale duur dan zo’n zestien weken. Bij de openbare procedure is de totale duur zo’n acht weken. Bovendien is de concurrentiedruk lager dan bij een openbare procedure, doordat er minder inschrijvers zijn bij de niet-openbare procedure.