BTWFeaturedGeen categorieHomeOndernemers

BTW voor ondernemers: hoe werkt het?

BTW voor ondernemers: hoe werkt het?

Elke ondernemer kent het wel: de BTW-aangifte. Maar wat is BTW en hoe werkt het precies? En moet je BTW betalen over alles dat je koopt? We geven je hierbij wat algemene informatie en voor meer informatie kan het administratiekantoor Brockbernd je altijd helpen.

 

Wat is BTW?

BTW staat voor Belasting over de Toegevoegde Waarde. Dat betekent eigenlijk dat een ondernemer alleen BTW betaalt over de waarde die hij toevoegt aan een product of dienst. Alle ondernemers, producenten, groothandels en winkels rekenen BTW over hun verkopen en krijgen de BTW die ze betaald hebben over hun inkopen terug. Uiteindelijk betaalt dus de consument het BTW-percentage over het gehele product, want die is de enige die geen BTW terugkrijgt.

 

De BTW-aangifte

Als je ondernemer bent en omzetbelastingsplichting bent, ben je ook BTW-aangifteplichtig. Nadat je je als ondernemer bij de belastingdienst hebt aangemeld, krijg je een BTW-nummer. De belastingdienst stelt voor elke ondernemer vast over welke termijn je aangifte moet doen. Dit kan per maand, per kwartaal of per jaar zijn. Op je aangifte geef je aan hoeveel BTW je hebt betaald en hoeveel je hebt berekend aan klanten in Nederland.

Bij kwartaal- en maandaangifte, moeten je aangifte en je betaling gedaan zijn op de laatste dag van de maand na het tijdvak waarop je aangifte en betaling van toepassing is. Doe je BTW-aangifte per jaar, dan moet je aangifte en betaling binnen zijn voor 1 april van het volgende jaar. Houd er rekening mee dat ook als je geen BTW hebt betaald of in rekening gebracht, je aangifte moet doen.

 

 

BTW-tarieven

Het standaard BTW-tarief voor goederen is 21% en voor diensten is dat 6%. Voor bepaalde goederen mag je het BTW-tarief van 6% berekenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voedsel, water, boeken, agrarische goederen en gas en olie voor de tuinbouw, kunst en geneesmiddelen. Kijk voor een uitgebreider overzicht op de website van de belastingdienst. In geval van grensoverschrijdende diensten of goederen, zoals internationaal personenvervoer of het exporteren van goederen, hoef je geen BTW in rekening te brengen.

Daarnaast zijn er een aantal branches vrijgesteld van BTW. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk, sociaal-culturele instellingen en financiële diensten en verzekeringen. Kijk op de website van de belastingdienst of jouw sector wellicht ook onder de vrijstellingsregeling valt.

 

Kleine-ondernemersregeling

Voor kleine ondernemers is er een speciale regeling. Ondernemers die minder dan € 1.345 (bedragen 2016) per jaar aan BTW moeten betalen (na aftrek van de BTW die zij zelf hebben betaald bij hun inkoop) zijn vrijgesteld van BTW-betaling (kleineondernemersregeling). Moet je meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.883 betalen, dan heb je recht op vermindering van je betaling. Kijk voor de exacte gegevens op de website van de belastingdienst. Houd er rekening mee, dat ook kleine ondernemers nog steeds BTW-aangifte moeten doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *